Visa

Om een consulair of beperkt visum te verkrijgen om Costa Rica binnen te komen, moet de aanvrager aan de volgende vereisten voldoen (fotokopieën van alle vereiste documenten moeten worden verstrekt).

 

 

 

1. Een paspoort dat minimaal 6 maanden geldig is (en fotokopie van de informatiepagina).

 

2. Fotokopieën van de pagina's in het paspoort met andere afgegeven visa (bijv. VS, Canada.)

 

3. Een Aanvraagformulier (zie hieronder op deze pagina). Dit is een officieel document, daarom worden alleen aanvraagformulieren van dit consulaat geaccepteerd.

 

4. 1 pasfoto.

 

5. Uw voorgestelde reisroute. Het is aan te raden uw vliegticket pas te kopen als uw visum is goedgekeurd.

 

6. Een persoonlijke of bedrijfsbrief met het doel van uw reis in het Engels of Spaans. Als u bent uitgenodigd door de overheid of een openbare of particuliere instelling, vraag dan om een brief in het Spaans gericht aan "Dirección General de Migración y Extranjería". (breng ons een kopie)

 

7. Bewijs van solide economische status (bankafschriften, salarisafschriften, van de laatste drie maanden).

 

8. Brief in het Engels of Spaans gericht aan de Consul met vermelding van: volledige naam, nationaliteit, paspoortnummer, woonplaats, duur van het geplande verblijf in Costa Rica, beroep, adres in Costa Rica, e-mailadres, telefoonnummer en handtekening .

 

9. Politiedocument, afkomstig uit het woonland van het afgelopen jaar, afgegeven minimaal 1 maand voor het indienen van de aanvraag. Document moet worden vertaald naar het Spaans en geapostileerd.

 

10. Geboorteakte. Document moet worden vertaald naar het Spaans en geapostileerd.

 

11. Te betalen vergoedingen: Informatie wordt door het consulaat verstrekt nadat uw aanvraag is bestudeerd

 


Verwerkingstijd:

 

 

Het consulaire visum wordt afgegeven door de consul. Op basis van de overwegingen van de consul kunnen andere documenten vereist zijn.

 

 

Zodra u over alle vereiste documenten beschikt, stuurt u de kopieën naar de e-mail: concr-nl@rree.go.cr

 

 

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, maken we een afspraak met u om naar het consulaat te komen en ons alle originele documenten te bezorgen. Ze worden beoordeeld en als ze volledig zijn, wordt uw visumaanvraag verwerkt.

 

 

In het geval van een beperkt visum, wanneer de Dirección de Migración in San José de aanvraag heeft goedgekeurd, ontvangt ons Consulaat een bericht van San José zodra het daar wordt verwerkt, waarna we het visum in uw paspoort afstempelen. De Dienst Vreemdelingenzaken stelt de toegestane verblijfsduur vast. Over het algemeen duurt het proces tussen één of twee maanden of langer. Zodra uw beperkte visum is goedgekeurd, zal ons consulaat het binnen 2-3 werkdagen verwerken.

 

 

Aanvullende informatie: Elk document dat u aan de migratieautoriteiten in Costa Rica laat zien, moet in het Spaans zijn vertaald en voorzien zijn van een apostille.